26 oktober 2021
Caravan

Rijbewijs voor een camper of kleine vrachtauto

Wanneer je een camper wil besturen tijdens je vakantie, of een kleine vrachtwagen voor bijvoorbeeld een verhuizing heb je een c1 rijbewijs nodig. Je mag een voertuig besturen met een gewicht tussen de 3.500 en 7.500 kg. Het rijbewijs is een document wat bewijst dat je over voldoende inzicht en vaardigheden bezit om veilig met het voertuig aan het verkeer deel te nemen. Het theoriecertificaat bestaat uit twee delen welke je beide moet behalen voor je het examen af kunt leggen. Ook een medische verklaring moet je aanvragen, heb je het examen goed afgelegd dan kun je het examen aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

c1 rijbewijs

Eisen voor het behalen van het rijbewijs

Voor je aan het examen deel mag nemen moet je wel voldoen aan een aantal eisen die worden gesteld:

–        je bent in het bezit van een verklaring van geschiktheid

–        je hebt de leeftijd van minimaal 18 jaar

–        je bent in het bezit van beide theorie onderdelen

–        je bent in het bezit van rijbewijs B

Hoeveel het behalen van het rijbewijs kost is niet vooraf te zeggen, het aantal rijlessen bepaalt in veel gevallen de totale kosten. Het theorie examen bestaat uit een deel verkeer en techniek en een deel administratie.

Gezondheidsverklaring

Rijbewijs

Voordat je deel kunt nemen aan het praktijkexamen van het c1 rijbewijs moet je in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring. Je kunt je laten keuren door een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst. De vragen in de verklaring hebben te maken met je gezondheid. Op deze manier beoordeelt het CBR of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Als je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld en deze is goedgekeurd, wordt er een verklaring van geschiktheid naar het RDW gestuurd. De verklaring is geldig voor de duur van één jaar.